8 forskjellige avdelinger gir deg mange muligheter som sykepleier
Les saken her
Her kan du bli en del av Norges største helsehus!
<- Forsiden

Sykepleier og vernepleier Lillehammer helsehus

Nå får du inntil 20 000,- i sommerkompensasjon og tilgang til bolig hvis du jobber hos oss i sommer!
Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus. Med 8 forskjellige avdelinger er det mange muligheter for deg som sykepleier.
Sommerjobb for sykepleiere og vernepleiere - fri bolig og ekstra kompensasjon!
Sommerjobb for helsefagarbeidere/ hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med sommerkompensasjon

Jobb i et levende helsehus med mange muligheter

Velkommen til oss

VIL DU HA EN SPENNENDE OG LÆRERIK SOMMERJOBB VED ET AV LANDETS STØRSTE HELSEHUS?

Lillehammer helsehus med ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger er et av Norges største helsehus. Her får du en flott arbeidsplass med mange dyktige kolleger.
Helsehuset gir tilbud om dagplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser, intermediærplasser, langtidsplasser og KAD-plasser. Tildelingskontoret har ansvar for å tildele tjenester. Tilbud i helsehus er de senere år blitt rettet mer mot medisinsk behandling og pleie.

Helsehuset har en egen legeavdeling og laboratoriet er betjent alle ukedager.

Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Faglig kvalitet, godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er viktige satsningsområder for helsehuset i Lillehammer kommune.

Bli kjent med noen av tjenesteområdene

Stillingspodcast

Lytt til stillingspodcast

Mestring hele livet

I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse.
Vi legger vekt på personsentrert omsorg og miljørettede tiltak og aktiviteter. Helsehuset samarbeider kontinuerlig med Aktiv omsorg, frivillige og venneforeningen, spesialisthelsetjenesten og prosjektet SAMAKS for å sikre god utredning, oppfølging og tiltak.

Det er mange muligheter som sykepleier og vernepleier hos oss. Våre avdelinger har interessante og varierte pleiefaglige utfordringer og vi søker deg som vil være med og videreutvikle avdelingen både faglig og etisk.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Sykepleierprosedyrer
 • Iverksette, evaluere og korrigere tiltak
 • Iverksette ordinasjoner fra lege
 • Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon
 • Ha undervisnings-, informasjons- og veilederansvar ovenfor pasient/pårørende, medarbeidere og personer under opplæring.
 • Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling

Ønsket utdanning

 • Bachelorutdanning og godkjent norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Utenlandske arbeidstakere må fremlegge bestått språkkrav B2.

Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Muligheter også etter sommeren

Vi har stort behov for sykepleiere og vernepleiere nå i sommer! Det vil imidlertid også være muligheter for både 100 prosent stilling og deltid for rett kandidat på sikt.
Det er i tillegg god mobilitet mellom tjenesteområdene i Lillehammer kommune. Vi er derfor også på utkikk etter dere som ønsker deltid eller vil kombinere en stilling hos oss med arbeid i hjemmetjenesten eller legevakt.

Forsterket tilbud

Helsehuset har en intermediær avdeling i samarbeid med nabokommunene Øyer og Gausdal. Intermediæravdelingen gir et forsterket faglig tilbud på et nivå over kommunale sykehjemsavdelinger. Det vil si der det vurderes at ordinære tjenester i hjemkommunene ikke kan ivareta behovet for behandling og oppfølging etter sykehusinnleggelser. Helsehuset har 2 interkommunale plasser med døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, såkalte KAD-plasser. Plassene er legestyrt og alle pasienter skal vurderes av lege på legevakt eller av fastlege før innleggelse.

Om arbeidsgiver

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Ta steget i dag!

Vi gleder oss til å høre fra deg

Vi behandler søknader fortløpende (søknadsfrist 1. juni 2024)
Søk på stilling
Lillehammer - En aktiv og sjarmerende plass ved mjøsa
Nå blomstrer innlandet
Lillehammer er en levende sommerby med et yrende kultur- og uteliv, samt umiddelbar nærhet til fjell,skog og vann.
Kulturarrangenter og et yrende uteliv
Umiddelbar nærhet til fjell, skog og vann
Varmt og godt sommerklima

Våre tjenesteområder

Som sykepleier i Lillehammer kommune får du mange muligheter.  Det er god mobilitet mellom tjenesteområdene og du kan kombinere flere arbeidssteder.

Lillehammer

Lillehammer - en aktiv og sjarmerende by ved Mjøsa

Kommer du hit i sommer vil du oppleve en levende sommerby med et yrende kultur- og uteliv, samt umiddelvar nærhet til fjell, skog og vann.

 • Kulturarrangementer og et yrende uteliv
 • Gode muligheter for en aktiv livsstil
 • Stabilt og godt innlandsklima

Dette og mye mer kan du lese om på Visit Lillehammer sine nettsider.

Les mer

Meld din interesse for traineeordning her

Eller send en sms til Kari Parkin: 47659210 :-)
Thank you! Your submission has been received!
Oops!
Something went wrong while submitting the form.
Please try again.

Lillehammer

En aktiv og fin plass ved mjøsa
Jobb i Norges største opplevelseseldorado
Lillehammer er en levende sommerby med et yrende kultur- og uteliv, samt umiddelbar nærhet til fjell,skog og vann.
Kulturarrangenter og et yrende uteliv
Umiddelbar nærhet til fjell, skog og vann
Varmt og godt sommerklima
Les mer her

Ledige stillinger Lillehammer